پروژه های استخدامی نِمُو

دپارتمان توسعه منابع انسانی نمو با هدف جذب نیروی شایسته ویژه کارفرمایان محترم بدین طریق نسبت به جمع آوری اطلاعات متقاضیان اقدام می نماید . ثبت آگهی هیچ گونه هزینه ای ندارد و در اسرع وقت نتیجه بررسی اطلاعات شما حضورتان اعلام می گردد .