تحلیل داده

راهکارهای تحلیل داده برای افزایش فروش: راهبردهای کاربردی برای بهبود عملکرد تجاری

/data-science-for-marketing

در این نوشته، راهکارهای کاربردی تحلیل داده برای افزایش فروش را معرفی می کنیم. از تحلیل رفتار مشتریان تا بهینه‌سازی استراتژی ‌های قیمت‌گذاری و بهبود تجربه خرید...