سرویس منابع انسانی


کمی صبر کنید...

تدوین فرایند های اجرایی

7,500,000 7,200,000 تومان

فرایندها سنگ‏بناي اصلی سازنده سازمان‏ها هستند و درک و بهبود آنها می‏تواند مايه حیات سازمان‏هایی با كيفيت فراگير باشد. فرایندها، ورودی‌ها را که می‌تواند شامل اقدامات، روش‏ها و عملیات باشند به خروجی‌ها تبدیل می ‏کنند. به طور کلی هر فعاليت‌ (activity) يا مجموعه‌اي‌ از فعاليت‌ها كه‌ از منابع‌ به منظور‌ تبديل‌ دروندادها (input) به‌ بروندادها (output) استفاده‌ مي‌كند، مي‌تواند به‌ عنوان‌ يک فرايند در نظر گرفته‌ شود.                                                                                                      


تدوین شناسنامه شغلی

2,300,000 2,000,000 تومان

شناسنامه شغل و شرح شغل که گاهی به نام شرح وظایف نیز نامیده می شوند، یکی از مهمترین داده های حاصل از سازماندهی و ساختار سازمانی می باشند. شناسنامه ی شغلی به این سوالات پاسخ می دهد. اجرای موفق و اثربخش این شغل شامل چه مواردی است؟ کسی که در این شغل کار می‌کند به چه کسی پاسخ‌گوست؟ به طور کلی، مستقل از ویژگی‌های فرد شاغل، چه توضیحاتی در مورد این شغل وجود دارد؟ دقیقاً فعالیت‌های مربوط به این شغل چیست؟ همچنین اینکه این شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و چه مسئولیت‌هایی بر عهده‌ این شغل است؟                                             ما کمک می کنیم با تجزیه و تحلیل هر موقعیت شغلی در مجموعه و سازمان خود به تبیین اصولی شرایط احراز، شفاف سازی شرح وظایف و ارزیابی عملکرد افراد در سازمان دست پیدا کنید. بدین صورت مسیر اجرای درست فرآیند ها شغلی را تسهیل می کنیم.


جذب نیروی مدیریتی

11,000,000 10,000,000 تومان

ما در دپارتمان توسعه مدیریت و منابع انسانی نمو در کنار شما هستیم با تا با تدوین دقیق شرایط احراز هر شغل براساس انتظارات کافرما و طراحی اصولی و حرفه ای یک مسیر اجرایی جذب شایسته ترین افراد در راستای توسعه مدیریت منابع انسانی، از ورود مدیران ناشایست به کسب و کار شما جلوگیری می کنیم.چرا که باور داریم عامل اصلی موفقیت و شکست هر کسب و کاروجود نیروی انسانی شایسته است.                                                                                                                                                                                                                                               در رویکرد های نوین مدیریت منابع انسانی دیگر میزان تخصص و تجربه برای انتخاب افراد شایسته کافی نیست؛ تیپ شخصیتی و ویژگی های رفتاری اشخاص نقش تعیین کننده تری را بازی می کند، چرا که معیار بهتری برای تشخیص تناسب و یا عدم تناسب هر فرد با یک موقعیت شغلی است. همین برای ما الگویی مدون برای اجرای موفق پروژه جذب و استخدام شده است.


تحلیل تناسب شغل با شخصیت

1,500,000 1,200,000 تومان

شاید برای خیلی ها عجیب باشد که چرا در رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی تحلیل تیپ شخصیتی کارکنان اهمیت زیادی پیدا کرده است. دلیل اصلی آن ارتباط تنگاتنگ بین شخصیت افراد و شغل آنهاست. این تناسب شغل و شاغل می تواند در استفاده بهتر از استعداد، توانمندی و مهارت های نیروی انسانی اثرگذار باشد.                                                                                              ما کمک می کنیم با تجزیه و تحلیل هر موقعیت شغلی در مجموعه و سازمان خود به تبیین اصولی شرایط احراز، شفاف سازی شرح وظایف و ارزیابی عملکرد افراد در سازمان دست پیدا کنید. بدین صورت مسیر اجرای درست فرآیند ها شغلی را تسهیل می کنیم.


جذب نیروی کارشناس

8,000,000 7,500,000 تومان

ما در دپارتمان توسعه مدیریت و منابع انسانی نمو در کنار شما هستیم با تا با تدوین دقیق شرایط احراز هر شغل براساس انتظارات کافرما و طراحی اصولی و حرفه ای یک مسیر اجرایی جذب شایسته ترین افراد در راستای توسعه مدیریت منابع انسانی، از ورود افراد ناشایست به کسب و کار شما جلوگیری می کنیم.چرا که باور داریم عامل اصلی موفقیت و شکست هر کسب و کاروجود نیروی انسانی شایسته است.                                                                                                                                                                                                                                               در رویکرد های نوین مدیریت منابع انسانی دیگر میزان تخصص و تجربه برای انتخاب افراد شایسته کافی نیست؛ تیپ شخصیتی و ویژگی های رفتاری اشخاص نقش تعیین کننده تری را بازی می کند، چرا که معیار بهتری برای تشخیص تناسب و یا عدم تناسب هر فرد با یک موقعیت شغلی است. همین برای ما الگویی مدون برای اجرای موفق پروژه جذب و استخدام شده است.


دسته‌بندی