پروژه ها

شرح خدمات نِمُو صرفا به ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی محدود نشده و حسب امکان سنجی به عمل آمده در برخی از پروژه ها بصورت اجرایی ، وارد عملیات میدانی خدمات توسعه کسب و کار می شود.

 • گروه لوازم خانگی الماس ستوده قشم

پروژه همکاری با گروه لوازم خانگی الماس ستوده قشم که ارائه خدمات را در حوزه های توسعه بازار، منابع انسانی و آموزش کارکنان در بر داشته است. عارضه یابی 360 درجه، سازماندهی سیستم فروش، جذب و استخدام نیروی شایسته، تدوین شناسنامه های شغلی،  تدوین و اصلاح فرآیندهای شغلی، اجرای دوره های آموزشی و همکاری در برگزاری همایش ها از اقدامات اصلی این پروژه بوده است. (از سال 1401 تا به اکنون)

 • نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی (مپنا)

 پروژه یادگیری تیم حرفه ای t8، که به صورت پکیج کامل آموزش مهارت های نرم برای کارشناسان و تکنیسین های نیروگاه سیکل ترکیبی فروسی مشهد برگزار شد. در این پروژه یادگیری تمامی فرآیند آموزش، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و طراحی سناریو آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی و ارزیابی اثربخشی به طور کامل اجرا شد. از نکات قابل توجه این پروژه یادگیری بهره گیری از بازی های آموزشی، طراحی آزمون و پروژه کلاسی و همچنین پشتیبانی محتوا از طریق گروه فضای مجازی و با استفاده از روش یادگیری خرد بود. (زمستان 1402)

 • مؤسسه مهاجرتی فیدان

پروژه توسعه بازار و همکاری مداوم با مؤسسه مهاجرتی فیدان که از زمان راه اندازی این مجموعه آغاز شد. اجرای مطالعات بازار و تدوین بوم کسب و کار ساتا از اولین اقدامات این پروژه بوده است. همچنین طراحی و تدوین کپین های فروش و برنامه بازاریابی فضای مجازی از جمله خدمات ارائه شده در این پروژه می باشد. (از سال 1401 تا به اکنون)

 • کترینگ دورچین

در این پروژه اجرای عارضه یابی 360 درجه و مطالعات بازار از جمله اقدامات صورت گرفته می باشد. همچنین پروژه توسعه بازار کترینگ دورچین در راستای سازماندهی سیستم فروش اقداماتی را چون جذب و استخدام نیروی شایسته، آموزش نیروی فروش و بهبود فرآیندهای فروش را نیز پیش برده است. (زمستان 1401)

 • شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

ارزیابی شغلی نیروی راهبر قطارشهری مشهد که به منظور تدوین سند شناسنامه شغلی راهبر صورت گرفت. در روند اجرای این پروژه مطالعه میدانی وضع موجود از طریق مصاحبه با خبرگان ، مدیران، سرپرستان و برخی از نیروهای راهبر، شناخت وضع موجود از سطح مهارت های نرم و تیپ های شخصیتی راهبران، مصاحبه و ارزیابی شغلی کلیه نیروهای راهبر و کنترل فنی انجام شد. در نهایت با تعریف شغل راهبر و شرح وظایف مربوطه، سند شناسنامه شغلی راهبر تنظیم و تدوین شد (زمستان 1399- بهار 1400)

اجرای 3 پروژه آموزشی "ارتباط مؤثر با مسافر"  که با هدف ارتقاء و توسعه مهارت های نرم کلیه نیروهای ایستگاهی قطارشهری مشهد برنامه ریزی شد. در این 3 پروژه جهت افزایش هر چه بیشتر اثربخشی و تحقق اهداف یادگیری فرآیند آموزش به طور کامل در 4 مرحله نیازسنجی، برنامه ریزی، آموزش و ارزیابی طراحی و اجرا شد. در مرحله نیازسنجی از طریق مصاحبه با خبرگان و جمع آوری نظرات نیروی ایستگاهی مهارت های نرم مورد نیاز مخاطبین هدف (ارتباط مؤثر، حل تعارض، هوش هیجانی، حل مسئله و ...) انتخاب گردید. و در مراحل بعدی فرآیند آموزش (برنامه ریزی، اجرای کارگاه های آموزشی و ارزیابی) روی  ارتقاء همین مهارت ها تمرکز شد. (زمستان 1391 - پاییز 1395 - زمستان 1401)

همکاری در فرآیند جذب و استخدام نیروی راهبر که با هدف جذب نیروی شایسته انجام شد. در این پروژه روند مصاحبه های شغلی، انتخاب آزمون های شخصیتی و نحوه ارائه خروجی (کارنامه های کارجویان) براساس شرایط احراز و سند شناسنامه شغلی تدوین شده در پروژه ارزیابی شغلی نیروی راهبر برنامه ریزی و اجرا شد. همچنین در نهایت برای تمامی کارجویان یک کارنامه براساس مصاحبه، تست شخصیت شناسی و نظرات کارشناسان صادر شد. (تابستان 1402)


 • شهرداری مشهد

دوره های آموزشی مدیران شهرداری مشهد که در حوزه مهارت های نرم همچون کارتیمی، حل تعارض، فن بیان، چابک سازی، بازی های جدی مدیریتی و ... برگزار گردید. این آموزش مدیران در سطوح ارشد، میانی و پایه براساس نیازهای یادگیری و شرایط مد نظر به صورت حضوری، آنلاین و تلفیقی برنامه ریزی و اجرا می شد. علاوه بر این، فرآیند اجرای آموزش، نیازسنجی، برنامه ریزی و طراحی، اجرای جلسات آموزشی و ارزیابی اثربخشی را در بر می گرفت. قابل به ذکر است که پیشتیبانی محتوای آموزشی از طریق گروه های آموزشی مجازی با بهره گیری از الگوی یادگیری خرد این فرآیند را تکمیل می کرد.(تابستان 1396 - زمستان 1398 - تابستان و زمستان 1399 - پاییز و زمستان 1400)

همکاری در بزرگ ترین پروژه آموزشی دوره های آفلاین شهرداری مشهد که با طراحی و تدوین سناریوی آموزشی دوره های آفلاین حین خدمت کلیه کارکنان صورت گرفت. در این پروژه نیازسنجی، طراحی و تدوین سرفصل های آموزشی، نگارش محتوای آموزشی و تدوین و تنظیم سناریو آموزشی دوره های آفلاین زیر به عهده مؤسسه نمو بود:

آتش نشان داوطلب 1 و 2 - پدافند غیرعامل - تفسیر زیارت جامعه کبیر - قوانین آپارتمان نشینی - مدیریت بحران جامعه محور - مدیریت تغییر رفتار سازمانی و ارتباطات موثر - مهارت های فرزند پروری - تحلیل نامه امام علی به مالک اشتر (بهار، تابستان و پاییز 1399)

پروژه بزرگ مطالعاتی منطقه ثامن که توسط تیم پژوهشی با هدف بررسی و شناسایی فعالیت های اقتصادی در راستای رونق منطقه ثامن با تأکید بر تأمین نیازهای زائرین انجام شد. بررسی مطالعات گذشته، مصاحبه با خبرگان و تکمیل پرسشنامه توسط زائران از اقدام اصلی این بوده است. (زمستان 1395- بهار 1396)

 •  چابهار بیزنس سنتر

همکاری در ساخت و راه اندازی پروژه چابهار بیزنس سنتر که اولین مرکز اداری لوکس در منطقه چابهار می باشد. خدمات ارائه شده در این پروژه شامل مطالعات بازار، برنامه ریزی بازاریابی فضای مجازی (سایت و اینستاگرام)، برنامه ریزی تبلیغات محیطی، سازماندهی سیستم فروش و جذب نیروی شایسته می باشد. (از سال 1397 تا به اکنون)

 • شرکت تولیدی بازرگانی ارمغان

در این پروژه ارائه خدمت توسعه بازار که در قالب مشاوره های اقتصادی و مدیریتی و اجرای پروژه های عملیاتی صورت گرفت. از جمله ی این خدمات در طی 6 سال همکاری می توان به این موارد اشاره کرد: طراحی و تدوین چارت سازمانی و سازماندهی سیستم فروش، برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز کارکنان بخش اداری و فروش، تدوین برنامه ریزی و نحوه مشارکت در نمایشگاه ها، کنفرانس و همایش ها، بررسی وضعیت مجدد فرآیندهای ثبت سفارش تا تحویل کالا، بازطراحی و اصلاح فرم ها در جهت افزایش راندمان کاری، تبیین برنامه های فروش فروشگاه های زنجیره ای مشهد، بازطراحی فرمول های پورسانت، تدوین پروژه پیشبرد فروش در قالب سمپلینگ، فعال سازی امور مشتریان، تدوین برنامه های فروش سبد محصولات جدید، فرایند جذب مصاحبه و آموزش پرسنل فروش در سطح فروشگاه ها، تدوین اهداف و برنامه های کاری وب سایت، تدوین برنامه های بازاربی و فروش و طراحی کمپین های تبلیغاتی و فروش فوق العاده  (1391-1397)

 • هایپرکارپت محتشم

در این پروژه خدمات مؤسسه نمو در سه حوزه توسعه بازار، منابع انسانی و آموزش کارکنان ارائه شد. از مهم ترین خدمات درگیر شده در پروژه هایپرکارپت محتشم می توان به موارد زیر اشاره کرد: خدمات مشاوره ای حوزه مدیریت منابع انسانی، آموزش تخصصی کارکنان فروش، مطالعه وضع موجود و عارضه یابی منابع انسانی، طراحی و تدوین چارت سازمانی، شناسایی و تدوین فرآیندهای شغلی، مدل سازی فرآیندهای کسب و کار طبق استاندارد BPMN2، تهیه و تنظیم شناسنامه های شغلی، تنظیم دستورالعمل پیاده سازی اثربخش فرآیندهای شغلی و طراحی و اجرای فرآیند جذب و استخدام نیروهای جدید (اسفند 1399 - بهار 1400)


 • منطقه 4 عملیات انتقال گاز ایران

همکاری در 16 دوره آموزشی که برای سطوح مختلف مدیران و کارکنان منطقه 4 عملیات انتقال گاز ایران برگزار شد.بخشی از عناوین این دوره های آموزشی که در حوزه تخصصی و عمومی تعریف می شدند به شرح ذیل می باشد: توپک رانی در خطوط لوله،  نیوماتیک پیشرفته،  عکاسی و فیلمسازی در روابط عمومی، برگزاری و مدیریت رویدادهای موفق، رفتار شهروندی سازمانی، پدافند غیرعامل، کارتیمی و ...  (1399 - 1400 - 1401 - 1402)

 • شرکت نبات پیرادل

همکاری بیش از 8 سال که ارائه خدمات توسعه بازار بوده است. از جمله خدمات ارائه شده به شرکت نبات پیرادل عبارتند از: خدمات مشاوره حوزه بازاریابی و فروش، مدیریت صادرات کالاهای سوغات، سازماندهی سیستم فروش، برنامه ریزی و اجرای آموزش های تخصصی منابع انسانی، طراحی کمپین های تبلیغاتی، تدوین برنامه ریزی و نحوه مشارکت در نمایشگاه ها، طراحی و تدوین برنامه بازاریابی فضای مجازی (سایت و اینستاگرام)، تدوین برنامه ریزی و نحوه اجرای اولین فودایونت در مشهد به نام دلمزه و ... (از سال 1394 تا به اکنون)


 • مجموعه پدیده شاندیز

همکاری در پروژه بزرگ مطالعات بازار مجموعه پدیده شاندیز که با هدف تبدیل این مجموعه به بزرگ ترین پروژه مرکز تفریحی، خرید و اقامتی شرق کشور بوده است. تحلیل رقبا، تکمیل پرسشنامه توسط مغازه داران مراکز خرید مشهد و بررسی نمونه های موفق بین المللی از اقدامات اصلی این پروژه بوده است. (پاییز 1398)