فرایند فروش

فرآیند فروش چیست؟ گام های کلیدی برای موفقیت در فروش

/what-is-sales-process

در این مطلب، به بررسی کامل فرآیند فروش و پنج گام کلیدی آن می پردازیم. از شناخت نیاز مشتری گرفته تا راه‌های بستن معامله و پشتیبانی از فروش، همه جنبه‌های مهم این فرآیند را با نگاهی متفاوت بررسی می کنیم.