نرخ تبدیل در فروش

نرخ تبدیل در فروش: کلید موفقیت فروش آنلاین

/sales-conversion-rate

در این مطلب، می خواهیم با درک درست از مفهوم نرخ تبدیل در فروش به عنوان یک اصل مهم در رشد فروش آنلاین، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ تبدیل و راهکارهای اجرایی برای بهبود آن بپردازیم.