کمپین فروش

راهنمای عملی برای اجرای یک کمپین‌ فروش موفق: چگونه با 5 نکته طلایی بازار را فتح کنیم!

/successful-marketing-campaign

اجرای یک کمپین فروش موفق و مؤثر نه تنها به تبلیغات بلکه به یک راهبرد اجرایی و کارساز نیاز دارد. در این نوشته برای شما از  5 نکته کلیدی و راهکارهایی اجرایی خواهیم گفت که یک کمپین فروش موفق را محقق می سازد.


کمپین فروش چیست؟ هنر و علم بهبود عملکرد بازاریابی شما

/marketing-campaign

قصد داریم در این مطلب به معرفی انواع کمپین‌ فروش، ارتباط آن با استراتژی فروش، و چگونگی اندازه‌گیری و بهبود کمپین‌های فروش بپردازیم. به شما از ایده‌های خلاقانه تا تحلیل داده ها می گوییم تا بتوانید بهترین استفاده را از هر کمپین فروش ببرید.