مشتری ناراضی

چگونه با مشتری ناراضی ارتباط برقرار کنیم؟ از مواجهه با انتقاد ها تا تبدیل آنها به فرصت

/how-to-deal-with-unhappy-customer

در این نوشته، سعی داریم با شما راهکارهایی اجرایی را برای ارتباط مؤثر با مشتریان ناراضی و تبدیل آنها به فرصت در میان بگذاریم.