تیم فروش

جدیدترین فنون مدیریت تیم فروش: راهنمای پیشرفته برای بهبود عملکرد و افزایش فروش

/sales-team-management

در این مطلب، درباره جدیدترین فنون و رویکردهای مدیریت تیم فروش می‌ گوییم که به شما کمک کند با چالش های امروز دنیای فروش مدبرانه برخورد کنید.


نکات کلیدی برای ساخت یک تیم فروش موفق

/building-a-successful-sales-team

در این مطلب، قرار هست با هم درباره ی نکات کلیدی برای ساخت یک تیم فروش موفق بخوانیم. نکاتی که به شما کمک می کند تا تیم فروش قدرتمندی پرورش داده که نه تنها اهداف فروشی شما را محقق می سازند، بلکه در راستای رشد و توسعه پایدار کسب و کار شما تلاش می کنند.


افزایش انگیزه در تیم فروش

/sales-team-motivation

ایجاد و حفظ انرژی مثبت در میان نیروهای سازمان به خصوص تیم فروش از مهارت ها و وظایف مدیران است و اگر نتوانند مکانیزم ایجاد انگیزه در تیم فروش و دیگر کارکنان را فعال کنند، در واقع توقع حرکت از اتومبیلی دارند که موتور آن خاموش است!