فروشگاه داری

فروشگاه اسباب بازی هاملیز (یک نمونه موفق فروشگاه داری در دنیا)

/hamleys-toy-store

فروشگاه اسباب بازی هاملیز که به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین خرده فروش اسباب بازی در دنیا شناخته شده است، توسط ویلیام هاملیز در سال 1760 در لندن تأسیس شد.


اصول فروشگاه داری و مغازه داری (فوت و فن موفقیت)

/shopkeeping

اگر بدانیم که از دیدگاه اقتصادی، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها از مهم ترین مراکز تأثیرگذار هستند، می توانیم به اهمیت اصول فروشگاه داری و مغازه داری پی ببریم.