مشاور کسب و کار

بهترین مشاور کسب و کار کیست؟

/the-best-business-consultant

یکی از مهم ترین و مؤثرترین راهبردها همکاری با مشاورین و متخصصین کسب و کار است. اما سؤالی که برای همه ما دغدغه شده این است که واقعا بهترین مشاور کسب و کار چه کسی است؟


اصول فروشگاه داری و مغازه داری (فوت و فن موفقیت)

/shopkeeping

اگر بدانیم که از دیدگاه اقتصادی، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها از مهم ترین مراکز تأثیرگذار هستند، می توانیم به اهمیت اصول فروشگاه داری و مغازه داری پی ببریم.


آنچه باید از مدیریت فروشگاه بدانیم

/shop-management

از همین اول می گوییم که برای مدیریت فروشگاه و تبدیل شدن به یک خرده فروش موفق باید از خودگذشتگی های زیادی داشته باشید. ببینید آیا برای آن آمادگی دارید؟ بدون تعارف، بیطرفانه و با نگاهی دقیق در مورد تمام نقاط قوت و ضعف خود قضاوت کنید.