مشاور کسب و کار

نقاط کلیدی در استراتژی فروش: از تجزیه و تحلیل تا اجرا

/sales-strategy

در این مطلب با هم نگاهی به نقاطی که یک استراتژی فروش بی‌نقص را تشکیل می‌دهند، از تجزیه و تحلیل دقیق تا اجرای اثربخش می اندازیم. به شما نشان دهیم چگونه از این نقاط کلیدی به عنوان یک نقطه عطف در راه افزایش فروش خود استفاده کنید.


بهترین مشاور کسب و کار کیست؟

/the-best-business-consultant

یکی از مهم ترین و مؤثرترین راهبردها همکاری با مشاورین و متخصصین کسب و کار است. اما سؤالی که برای همه ما دغدغه شده این است که واقعا بهترین مشاور کسب و کار چه کسی است؟


اصول فروشگاه داری و مغازه داری (فوت و فن موفقیت)

/shopkeeping

اگر بدانیم که از دیدگاه اقتصادی، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها از مهم ترین مراکز تأثیرگذار هستند، می توانیم به اهمیت اصول فروشگاه داری و مغازه داری پی ببریم.


آنچه باید از مدیریت فروشگاه بدانیم

/shop-management

از همین اول می گوییم که برای مدیریت فروشگاه و تبدیل شدن به یک خرده فروش موفق باید از خودگذشتگی های زیادی داشته باشید. ببینید آیا برای آن آمادگی دارید؟ بدون تعارف، بیطرفانه و با نگاهی دقیق در مورد تمام نقاط قوت و ضعف خود قضاوت کنید.